background
logotype
image1 image2 image3

REGULAMIN GRY „WYZWANIE ”

Art. 1 Informacje wstępne
1. Gra nosi nazwę „WYZWANIE”.
2. Autorami i odpowiedzialnymi za realizację gry są: Magdalena Ryniak, Olga Kratkowska, Paweł Kolczyński oraz ks. Jacek Gołębiowski.
3. Głównym przesłaniem gry jest:  promocja idei Światowych Dni Młodzieży zapoczątkowanych przez bł. Jana Pawła II,  
4. Uczestnicy gry muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania:
4.1 być osobami w wieku od 15 do 25 lat
4.2 być uczestnikami Festiwalu Młodych 2012
5. W grze uczestnicy biorą udział w 3 osobowych grupach ( dalej zwanych „patrolami”)
6. Uczestnicy skupieni w patrolu wybierają spośród siebie przedstawiciela patrolu (dalej zwanego „szefem  patrolu”)
7. Szef patrolu odpowiada za komunikację patrolu z organizatorem gry.
8. Szef patrolu zobowiązany jest podać podczas rejestracji wszelkie wymienione w formularzu dane teleadresowe.
9. Członkowie jednego patrolu mogą pochodzić z różnych szkół i być w różnym wieku.
10. Jedna osoba może zarejestrować się jedynie w jednym patrolu
11 Podczas gry, patrol tworzą wszyscy zgłoszeni członkowie, rozdzielanie się jest zabronione i podlega karze zdyskwalifikowania.
12. Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.rio.mlodzi.rel.pl , obsługiwany przez usługę Dokumenty Google świadczoną bezpłatnie przez firmę Google Inc.
13. Podanie błędnychlub niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym grozi dyskwalifikacją patrolu.
14. Rejestracji patrolu w grze dokonuje szef patrolu, za zgodą i pełnomocnictwem  pozostałych członków.
15. Do końca rejestracji uczestników gry, a więc do 28 czerwca 2012 roku, wszyscy członkowie patrolu muszą być zarejestrowani jako uczestnicy Festiwalu Młodych 2012, w innym przypadku cały patrol zostaje wykluczony z uczestnictwa w grze.
16. Do końca rejestracji, w sytuacjach losowych, można wymienić członka patrolu. Po zakończeniu rejestracji nie będzie to możliwe.
16.1 O wymianie członka, szef patrolu jest zobowiązany poinformować organizatorów drogą poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
16.2 W przypadku zmiany szefa patrolu, informację o tym przesyła osoba zarejestrowana dotychczas jako szef  patrolu, podając wszelkie wymagane przy rejestracji dane teleadresowe nowego szefa patrolu, za jego zgodą i pełnomocnictwem.
17.  Podczas pierwszego etapu gry można poruszać się tylko: pieszo i komunikacją miejską. Za złamanie tej zasady patrol zostaje automatycznie zdyskwalifikowany.
18. Przebieg gry wygląda następująco:
18.1. Od 20 maja godz. 22.00 do 28 czerwca godz. 23.59 trwa rejestracja online na portalu www.rio.mlodzi.rel.pl
18.2. Od 29 czerwca do 2 lipca uczestnicy mają czas na wykonanie pierwszego zadania. Treść zadania zostanie wysłana mailem na adres mailowy podany przy rejestracji.
18.3. W dniu 7 lipca odbędzie się pierwszy etap gry, po którym zostanie wyłonionych 7 patroli przechodzących do drugiego etapu gry.
18.4. W dniu 22 września 2012 r. podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży w Rostkowie odbędzie się drugi etap gry, po którym zostaną ogłoszone ostateczne wyniki i wyłonieni zwycięzcy.
19. Wyniki, w tym imiona i nazwiska zwycięzców zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu wyznaczonym w art. 1 ust. 18.4. niniejszego regulaminu, oraz opublikowane na stronie internetowej www.rio.mlodzi.rel.pl w przeciągu trzech dni od dnia wyznaczonego w art. 1 ust. 18.4. niniejszego regulaminu.
20. W przypadku złamania regulaminu gry przez uczestnika gry, zostaje  zdyskwalifikowany cały patrol w którym ów uczestnik został zarejestrowany.
21. W przypadku  szerzenia treści wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych lub innych godzących w prawo Rzeczypospolitej Polski  przez uczestnika gry w trakcie jej trwania, lub w związku z uczestnictwem w niej, przewidziana jest kara w postaci punktów ujemnych, lub całkowitej dyskwalifikacji całego patrolu w którym ów uczestnik został zarejestrowany.
22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność uczestników gry, o której mowa w art. 1 ust. 21 niniejszego regulaminu.
23. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich częściach gry.

Art. 2 Ocenianie
1. Ceniona jest pracowitość, kreatywność, poczucie humoru, zaangażowanie i zapał.
2. Ważna jest wartość merytoryczna wykonanych zadań.
3. O sposobie rozstrzygnięcia gry w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez patrole decydują organizatorzy. 

Art. 3 Przyznawanie nagród
1. Nagrodą dla całego zwycięskiego patrolu  jest wyjazd  na Światowe Dni Młodzieży w  2013 roku do Rio de Janeiro.
2. Za realizację nagrody odpowiada Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”
3. W wypadku, kiedy członek/ członkowie zwycięskiego patrolu nie może/mogą pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro, nagroda nie przechodzi na żadną z innych osób.

Art. 4 Postanowienia końcowe
1. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przebiegiem gry oraz jej regulaminem
rozstrzygające słowo należy do organizatorów gry.
2. Akceptując regulamin gry „Wyzwanie ”, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych, oraz na ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w przestrzeni internetowej prowadzonej przez organizatorów oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”  w związku z grą, w tym na stronie internetowej www.rio.mlodzi.rel.pl
3. Dane osobowe, o których  mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego regulaminu będą przetwarzane w celach niezbędnych do poprawnego przebiegu Gry „Wyzwanie ”, a także kontaktu organizatora z uczestnikami.
4. Uczestnicy gry przesyłając wszelkie swoje prace, zezwalają na ich publikację w przestrzeni internetowej prowadzonej przez organizatora związanej z grą, a przede wszystkim na stronie www.rio.mlodzi.rel.pl
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich przeszkody w prawidłowym przebiegu gry i rejestracji.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgodne z poniższym  regulaminem publikowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie przez organizatorów dóbr osobistych,  o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3, w przypadku  przekazania ich organizatorom bez zgody osób do których one należą.  
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, bez konieczności podawania przyczyny.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2012 roku.

2022  Gra WYZWANIE  globbersthemes joomla template